Kétszázéves a Siófok-Balatonkiliti templom

Siófok várossá nyilvánításával a településhez csatolt Balatonkiliti plébániájának eredete az Árpádok korába nyúlik vissza. Dombon fekvő középkori templomának Szent Kilit pápa és vértanú a védőszentje. Szent Kilit Szent Péter apostol tanítványa és a pápai trónon a harmadik utóda. Az 1333-as pápai tized jegyzékben említik először ahol a plébániák között sorolták föl, s innen ismerjük Tamás nevű plébánosát. A török hódoltság alatt az egyház és a vidék lakossága is igen sokat szenvedett. A reformáció térhódításakor sokan a protestáns hitre tértek át. A rommá dőlt katolikus templomot a reformátusok foglalták el, helyreállították és 1673-ig használták.
  Templomunknak sok és gazdag rituális tárgyú felszerelését sorolta fel az akkori vizitátor. Ekkor szervezte meg a veszprémi káptalan a környék híveinek lelki gondozását. Ádánd, Ságvár és Jut és lakossága is körmenettel jött minden vasár- és ünnepnaponként a templomba. Nemsokára visszavették a reformátusoktól a templomot, és 1694-1703-ig Podszlanszky Szaniszló János (1694-1703) az első ismert plébános ,aki „ki fejéritette és mi fogyatékozása volt, azt megujjétotta. Hogy isteni szolgálatot annál jobban tehessen benne”, apostoli buzgóságú és fáradtságot nem ismerő lelkipásztorként kelt híre a veszprémi egyházmegyében. A Rákóczi Szabadságharc idején, 1703-ban, a kurucok elvették a templomot és a protestánsoknak adták, akik 1763-ig birtokolták. A káptalan, mint földesúr mindent megtesz a helyzet javítására. Megkezdte az eljárást a templom, s a plébánialak és tanító lakásának visszavételére. Padányi Bíró Márton a veszprémi püspök a jeles rekatolizátor, Rákosi János személyében „mestert” küldött. A hívek vígasztalására delegált tanító „buzgón vezeti a máterba a körmenetet”— örökítette meg a plébánia Historia Domusa. Mai, későbarokk templomát 1801-1804 között építették, és a falu védőszentjének tiszteletére szentelték. A plébániaházat is a kegyúr, a veszprémi káptalan építtette 1812-ben, amely 1965-ben teljes külső felújítást kapott. 1987-ben a földrengés által megrongálódott templom statikai helyreállítását végezték el. 1996-ban a Máltai Szeretetszolgálat Idősotthonában új Kápolnát rendeztek be. Jelenlegi plébánosa Dr. Gárdonyi Máté, aki 2001-ben elvégeztette a templombelső művészi helyreállítását és új liturgikus berendezéssel látva el a szentélyt. 2002-ben a Siófok-Kiliti plébánia és Siófok Város Önkormányzata összefogásával, a Széchenyi Terv támogatásával megvalósította a templomkert és a kálvária teljes rekonstrukcióját. Restauráltatta az értékes főoltárképet, és a plébániaházban kialakíttatott egy korszerű közösségi termet. A plébánia lelkipásztora volt Huchthausen Lajos (1900-1998) prépost-plébános, aki buzgóságával, tanári bölcsességével, szelíd humorával örökre beírta nevét a veszprémi egyházmegye történetébe. Feltételezhető, hogy a főoltárt Saller István festette. A templom kiemelkedő képei: Üdvözítő a glóbusszal, Fájdalmas Anya, Nepomuki Szent János és Szent József a reneszánsz és barokk művészetben alkalmazott, szürke szín ár nyalataival festett, úgynevezett grisaille technikával készültek. M. S. J.
 
forrás:  Siófoki Hírek| megjelent: 2004.11.12

A cikk szerzője: Matyikó Sebestyén József