Muzsinszki Nagy Endre festőművész

bellacopy.jpg (16964 bytes) Muzsinszki Nagy Endre Felsőzsolcán született, 1886. február 25-én. Az Iparművészeti Iskola díszítőfestészeti szakosztályán 1902-1907-ig tanult. Majd Nagybányán, a művészeti szabadiskolán Thorma János tanítványa volt, később Olaszországban töltött hosszabb tanulmányi időt, ahol művészete új élményekkel gazdagodott.

Eleinte templomfestészettel foglalkozott (Felzsőzsolca, Tokaj, Párdány stb.). 1913-ban állított ki először, a Műcsarnokban. Az I. világháború idején rajzolóként készített friss impresszióiból 1917-ben kollektív kiállítása nyílt a Nemzeti Szalonban, műveiből a Fővárosi Képtár számára többet is megvásároltak. Az 1916-ban rendezett tárlatán szereplő Galíciai parasztszoba című képét a Magyar Nemzeti Múzeum őrzi. 1919-ben tagja lett a Képzőművészeti Szövetségnek, és a Nemzeti Szalon alapítói között szerepelt.

Kiemelkedő elismerésben részesült, amikor 1929-ben kiírt nemzetközi pályázaton megbízást kapott egy 18 m2-es templomi mozaik kivitelezésére Jeruzsálemben, a Dormitio (Szűz Mária elszenderülése)-bazilika altemplomában (1931). Jeruzsálemben, egy másik munkája is hirdeti a nevét, az Agónai (Népek temploma)-bazilika apszisa: Jézus imádkozik a Getszemáni kertben (1932).

1939-ben elnyerte a Képzőművészeti Egyesület díját. Még ebben az évben Siófokon telepedett le. Ide művészi tervei megvalósításáért, a Balaton nyújtotta festői lehetőségek miatt költözött.

Ezután következtek az emberpróbáló csapások. A háború, amely ha végzett is pusztítást munkáiban, nem oly nagyot, mint a közöny és az emberi korlátoltság 1955-ben megalapította és 1962-ig vezette a Siófoki Képzőművészeti Szabadiskolát. Városunkban kezdte el és fejezte be élete főművét, Én vagyok a világ világossága címmel. A jelen kiállítás is ezekből a bibliai képekből válogat. A 243 darab képből álló sorozat az Angyali üdvözlettől kíséri végig Jézus életét, ezek az alkotások a veszprémi Gizella Királyné Múzeum tulajdonába kerültek.

Ezalatt az úgynevezett Balaton-képek festésével tartotta fenn magát.

Műveit egész életén át művészi elhivatottságának magas izzású felfokozottsága jellemezte. Alkotói érzékenységével, morális és etikai tartásával gazdagodva vált művészi életünk egyetemes értékévé. Ezt a szilárd jellemű művészt a világhoz és embertársaihoz a legmélyebb részvét és együttérzés fűzte, megnyilvánulásaiban és művészetében egyaránt keresztény szellemiséget tükrözött.

A világ számos múzeuma és magángyűjteménye őrzi Muzsinszki Nagy Endre munkáit. A budapesti Szent Rita-kápolna keresztútján, a siófoki belvárosi templom bejárati ajtaja felett, a balatonkiliti templom kórus feljáratánál (Szent Cecília), a balatonszéplaki templomban (Szent Rita) is láthatók festményei.

A magas kort megélt művész utolsó, megroppant éveit keresztfiánál Balázs Endre katolikus plébánosnál  töltötte Nagyberényben, és 1975. január 9-én távozott az élők sorából. Siófokon temették el.

E város utcát nevezett el róla, és 1998-ban, az elődök mulasztását pótolva és jóvátéve Siófok város posztumusz díszpolgár címmel tüntette ki.